Larwy żerujące w drewnie

Warto wspomnieć, że poza dorosłymi osobnikami w drewnie żerują również larwy groźnych ksylofagów. Larwy powodują poważne uszkodzenia martwego drewna, żerując w nim przez cały okres cyklu rozwojowego czyli nawet kilka lat.

larwy w drewnie - corneco

Larwy żerujące w drewnie

Larwa spuszczela pospolitego

Samice spuszczela pospolitego składają jaja partiami w szpary w drewnie na głębokość 2-3 cm. Ważną rolę przy składaniu jaj odgrywają warunki atmosferyczne. Samice spuszczela wybierają miejsca silnie nasłonecznione i ciepłe. Przy temperaturze 28-30 °C są niewątpliwie fotofilne. Najczęściej samica składa około 200 jaj, ale rekord liczy nawet ponad 500. Wylęg larw spuszczela również zależy od temperatury i wilgotności otoczenia i może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu dni. Im wyższa temperatura i wilgotność, tym szybciej następuje wylęg.

Po wylęgu młode larwy spuszczela wgryzają się w drewno, drążąc w nim chodniki. Biała larwa osiąga długość do 30 mm. Posiada trzy pary nóg tułowiowych, a po obu stronach głowy po trzy przyoczka. Na całej linii pokryty jest poprzecznymi i podłużnymi bruzdkami. Rozwój larw uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych oraz od wartości odżywczej drewna. Wartość drewna wzrasta wraz ze wzrostem zawartości w nim białka. Udowodniono, że zaraz po wylęgu najszybszy wzrost larw następuje w temperaturze 28-30°C i wilgotności względnej 90-100%. Maksymalna temperatura podczas rozwoju larw wynosi 35°C, natomiast minimum to ok. 10°C. Żer młodych larw odbywa się we wczesnym drewnie, natomiast starsze larwy ze względu na swój rozmiar żerują w późnym drewnie, niszcząc je zupełnie. Wnętrze żerowiska wypełnione jest mączką drzewną. Przeciętna szerokość chodników rosłych larw wynosi 6 mm. Okres rozwoju larw w zależności od czynników mających wpływ na ich wzrost trwa około 3-6 lat.

Larwy spuszczela żerują w drewnie wyłącznie gatunków iglastych: sosnowym, świerkowym i jodłowym. Drążą kanały w bielastej części drewna, ze względu na ilość białka zawartą w bielu. Larwy spuszczela pospolitego rozwijają się w martwym i suchym drewnie. Spuszczel pospolity jest najgroźniejszym szkodnikiem drewna niszczącym najczęściej konstrukcje dachowe i ściany.

(Warto tu dołączyć fotografie lub video z larwą spuszczela wykonane przeze mnie)

Larwa kołatka domowego

Samice kołatka składają jaja pojedynczo lub partiami 30-60 jaj w szpary drewna lub otwory wylotowe owadów. Przy sprzyjających warunkach, tj. temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 87%, larwy wylęgają się po kilkunastu dniach. Tuż po wylęgu larwy zaczynają drążyć chodnik, który osiąga szerokość ok. 2 mm. Larwa barwy białej jest łukowato wygięta i osiąga długość do 6 mm. Ma wyraźnie zaznaczoną głowę i trzy pary nóg tułowiowych. Żerowisko wypełnione jest mączką drzewna i odchodami. W zależności od wartości pokarmowej drewna oraz od jego temperatury i wilgotności okres rozwoju larw może trwać 1-3 lub więcej lat. Maksymalna temperatura podczas rozwoju wynosi 28°C, a wilgotność powietrza 50-60%. Najlepszymi warunkami rozwoju kołatek domowy ma w piwnicach lub innych chłodnych i wilgotnych pomieszczeniach.

Larwy kołatka rozwijają się w martwym drewnie zarówno gatunków liściastych jak i iglastych. W drewnie sosny, dębu, jesionu i robinii żerują w części bielastej, natomiast w drewnie świerka, jodły, brzozy i buka żeruje również głębiej. Larwy kołatka atakują drewno zdrowe jak i stare. Kołatek domowy niszczy drewniane elementy budowli, w tym belki przyziemia, legary i podłogi oraz meble, rzeźby i inne wyroby z drewna. Ze względu na żer w starym drewnie, stanowi zagrożenie dla zabytkowych i antycznych mebli, eksponatów.

TAGI: Larwy żerujące w drewnie, Corneco, Owady w drewnie, firma Corneco sp. z o.o. , Tępienie larw w drewnie,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *