Zwalczanie kornika

pułapka na korniki, zwalczanie korników, usuwanie korników

Zwalczane kornika – metody

Korniki z powodu upodobania sobie świerku pospolitego, jako swój podstawowy element pokarmu – stał się ogromnym zagrożeniem dla wszystkich lasów gospodarczych na terenie Polski. Szkodniki te cechują się zdolnością przystosowywania się do panujących warunków, mogą wędrować na znaczne odległości, co niesamowicie utrudnia skuteczne zwalczanie jak również bardzo szybko niszczą opanowane drzewo.

Podstawową metodą jego zwalczania w takich miejscach jest przeprowadzanie odpowiedniego monitoringu szkodników latających za pomocą innowacyjnych urządzeń oraz substancji wabiących. Odpowiednio przeszkolone firmy są wstanie w szybki i profesjonalny sposób rozmieścić w kluczowych punktach pułapki na owady kornikowate oraz dokonać odpowiedniej ekspertyzy i prognozy liczebności.

Po dokonaniu odpowiednich obserwacji tzw. monitoringu można przystąpić do faktycznego zmniejszania populacji kornika. Szkodnik ma wielu naturalnych wrogów, jednym z nich jest dzięcioł, żywi się larwami, poczwarkami jak również chrząszczami kornika. Duży wpływ na populację mają również grzyby i owady drapieżne jak i pasożytnicze. Dostosowują się one do dynamiki liczebności populacji kornika, lecz zawsze jest to reakcja opóźniona. Dlatego ochrona ze strony profesjonalnej firmy zwalczającej szkodniki drewna przynosi lepsze korzyści i zapewnia większe zyski z hodowli świerka pospolitego i innych drzew.

Kornik drukarz często mylony ze szkodnikami drewna niszczącymi dachy, konstrukcje drewniane domów, kościoły, skanseny, zamki, obiekty z drewna, a zwalcza się innymi metodami niż “korniki”.

Preparaty na korniki

preparat do zwalcczania korników

Przy doborze preparatów na “korniki” inaczej ksylofagi należy się kierować ich działaniem biobójczym i penetracją drewna. Na rynku jest dostępnych bardzo dużo środków chemicznych opisywanych jako preparat na korniki, nie miej jednak, należy dokładnie dopytać się doradcy, który proponuje stosowanie tych środków jakie dokładnie działanie i w jakim % jest ono skuteczne. Dobry doradca powie jak aplikować preparat jak zabezpieczyć i przygotować powierzchnię oraz na co ten preparat będzie skuteczny.

Gazowanie korników w domu

Jedną metod zwalczania owadów w drewnie tzw. Korników jest gazowanie (fumigacja) polega na wtłoczeniu do zainfekowanego drewnianego elementu (dachu, domu, drewnianej podłogi, konstrukcji z drewna etc.) odpowiedniego gazu, który skutecznie usunie z gazowanego drewna szkodniki, które je niszczą.

Firma gazująca korniki w domu

Gaz na korniki

Jaki należy stosować gaz do zwalczania szkodników technicznych drewna?

Gaz do zwalczania i tępienia “korników” w drewnie konstrukcyjnym (ksylofagów) dobiera się indywidualnie do każdej z prac. Podobnie jak doszczelnienie, które jest bardzo ważnym elementem podczas zabiegu gazowania.

W Polsce podstawowymi gazami do walki z insektami niszczącymi drewno jest Fosforowodór, Gazy niereaktywne (Argon, Azot). Stosowanie tego typu środków jest niesamowicie niebezpieczne i zagraża zdrowiu i życiu ludzi wykonujących takie czynności jak i osobom nieświadomym zagrożenia (w tzw. sąsiedztwie) dlatego ważne jest by zlecać tego typu gazowania wykwalifikowanym firmom, które w sposób bezpieczny i skuteczny usuną owady z naszego domu.

Firma Corneco zwalcza korniki skutecznie, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu wykonuje to w sposób bezpieczny i konkurencyjnie atrakcyjnej cenie.