kurtek mniejszy zwalczanie

Kurtek Mniejszy

Czym jest Kurtek mniejszy ?

Kurtek mniejszy (Molorchus minor) jest chrząszczem z rodziny kózkowatych.

Wygląd kurtka mniejszego

Wszystkie chrząszcze łączy to, że pierwsza spośród par ich skrzydeł została przekształcona w pokrywy. W przypadku chrząszczy często zdarza się, że pokrywy te ulegają różnego rodzaju modyfikacjom. Tak jest między innymi w przypadku kurtka mniejszego u którego pokrywy te uległy skróceniu.

Kurtek mniejszy nie jest jedynym gatunkiem kurtka w naszym kraju. Występuje u nas także kurtek mały, który jest od kurtka mniejszego mniejszy. Kurtek mały osiąga do 8 milimetrów długości, a kurtek mniejszy do 16 milimetrów długości.

Jak wspominaliśmy charakterystyczną, wyróżniającą cechą kurtka mniejszego jak również małego są pokrywy skrzydłowe, które są małe. Jednocześnie dobrze rozwinięte są skrzydła drugiej pary skrzydeł kurtków, co sprawia, że nie chowają się one całkowicie po pokrywami. Przykrywają one jedynie około połowy skrzydeł. Duże skrzydła przekładają się na dobre umiejętności lotów wśród kurtków, co ułatwia tym owadom ucieczkę przed napastnikami.

Krótkie pokrywy są charakterystycznymi cechami kurtków niemniej wyróżnić można jeszcze dwie charakterystyczne cechy tych owadów. Drugą charakterystyczną cechą kurtków są znajdujące się na udach tych zwierząt połyskujące zgrubienia, a trzecią wyjątkowo długie czułki tych chrząszczy. Szczególnie długie są czułki samców. Ich długość jest większa od reszty ciała tych owadów.

Różnice pomiędzy kurtkiem mniejszym i kurtkiem małym

Skoro mamy dwa różne gatunki różnic to zapewne różnią się one pomiędzy sobą. Jak wspominaliśmy istnieją pomiędzy nimi różnice jeśli chodzi rozmiary nie są to jednak jedyne różnice pomiędzy tymi owadami. Poszczególne gatunki kurtków różnią się od siebie również ubarwieniem. Barwy kurtka małego są mniej jaskrawe od barw kurtka mniejszego.

Gdzie występują kurtki ?

Za równo kurtek mały jak i kurtek mniejszy to owady bardzo pospolite. Kurtki występują w lasach. Najczęściej są to lasy iglaste niemniej kurtki mogą występować również w lasach mieszanych.

Osobniki dorosłe kurtków pojawiają się w maju. Życie upływa im głównie na dwóch czynnościach, a mianowicie na jedzeniu i kopulowaniu.

Co jedzą kurtki ?

Co zatem jedzą dorosłe kurtki? Ich głównym pożywieniem jest nektar oraz pyłki. Żerowanie kurtków odbywa się na różnych gatunkach kwiatów, ale najczęściej są to kwiaty zaliczane do różowatych lub baldaszkowatych.

Rozmnażanie się i rozwój kurtków

Kopulacja kurtków najczęściej odbywa się na cienkich gałązkach różnych gatunków drzew iglastych w tym zwłaszcza świerków niemniej kopulacja kurtków może odbywać się na różnym drewnie w tym nawet na drewnie już użytym do budowy.

Po kopulacji przychodzi czas na składanie jaj przez samice. Składane są one w szczelinach kory lub jeśli brakuje odpowiednich szczelin w spękaniach drewna.

Korytarze początkowo drążone są przez larwy kurtków w korze. Dopiero po przezimowaniu larwy zaczynają drążyć w bielu w którym żerują aż do lata. Latem kurtki sporządzają kolebki poczwarkowe w których na początku jesieni odbywa się przeobrażenie. Wnikliwy czytelnik zauważy, że pisaliśmy, że osobniki dorosłe pojawiają się w maju, a teraz piszemy, że przeobrażenie odbywa się jesienią. Jak to możliwe ? Dzieje się tak dlatego, że osobniki dorosłe nie opuszczają drewna po przeobrażeniu, ale pozostają w nim aż do wiosny roku następnego.

Kurtek mniejszy w domu

Jak wspominaliśmy kurtki czasami pojawiają się w domach. W tym momencie warto zadać sobie pytanie jak to się dzieje skoro larwy kurtków żerują w żywym drewnie, a osobniki dorosłe żywią się nektarem i pyłkiem kwiatów, które to znajdują się głównie na zewnątrz budynków. Jak każdy owad latający kurtek może wlecieć do domów przypadkiem, ale najczęściej trafia on do domów z drewnem opałowym z którego wylęgają się wcześniej pod wpływem ciepła.