Archiwa tagu: zwalczanie spuszczela

spuszczel pospolity

Spuszczel Pospolity, zagrożenia, wykrywanie i zwalczanie spuszczela

Spuszczel pospolity jest owadem o sporych wahaniach rozmiarów. W zależności od osobnika postać dorosła może mieć od 7 do 21 milimetrów długości. Ciało spuszczela pospolitego jest owłosione. Może mieć ono barwę od jasnej do ciemnobrunatnej. Na przedpleczu spuszczela pospolitego znajdują się połyskujące guzy. Pokrywy spuszczela pospolitego pokryte są szarymi paskami. Samice spuszczela pospolitego i samce spuszczela pospolitego odróżnić można od siebie po wyglądzie czułek.

Spuszczel Pospolity larwa

Larwy spuszczela pospolitego osiągają spore rozmiary. Mogą mieć nawet 30 milimetrów długości. Duże, większe niż w przypadku osobników dorosłych rozmiary larw są zresztą standardem wśród szkodników drewna i zdarzają się wśród niemal wszystkich zaliczanych do nich owadów na przykład u kołatka domowego. Rozmiary larw są u szkodników drewna większe od rozmiarów osobników dorosłych ponieważ wiele energii zużywanej jest przez szkodniki drewna na przekształcenie się ze stadium larwy w osobniki dorosłe podczas stadium poczwarki. W tym czasie szkodniki drewna nie odżywiają się. Osobniki dorosłe szkodników drewna nie zwiększają już swoich rozmiarów. Utrudnia to im zewnętrzny pancerz pokrywający ich ciała. Nie mają już zresztą na to czasu ponieważ zazwyczaj żyją dość krótko, znacznie krócej od larw. Osobniki dorosłe szkodników drewna mogą jednak odżywiać się w celu zdobycia substancji odżywczych niezbędnych w celu wykształcenia narządów rozrodczych lub złożenia jaj.

larwa spuszczela pospolitego

Larwy spuszczela pospolitego są białe. Na tułowiu znajdują się trzy pary nóg. Poczwarki spuszczela pospolitego również są białe, ale pod względem wyglądu przypominają osobniki dorosłe spuszczela pospolitego.

Spuszczel pospolity w drewnie

Na wolności spuszczele pospolite pojawiają się w miesiącach letnich. Wewnątrz pomieszczeń mogą pojawiać się o każdej porze roku, a nawet zimą. Drewno opuszczają w najcieplejszej porze dnia. Pojedyncza samica spuszczela pospolitego składa 200-500 jaj czyli dość sporo nawet jak na owada. Larwy spuszczela pospolitego wylęgają się z jaj po upływie od kilku do kilkunastu dni. Larwy żerujące w modrzewiu lub w sośnie swoje korytarze drążą głównie w bielu. szkodniki spuszczela pospolitego żerujące w jodle lub w świerku żerują także głębszych warstwach drewna. Wewnątrz budynków żerowanie spuszczeli pospolitych koncentruje się w zewnętrznych warstwach drewna. W głębszych warstwach drewna spuszczele pospolitego żerują w przypadku zewnętrznych ścian budynku. Owalne chodniki drążone przez larwy spuszczela pospolitego mają w przekroju 7 milimetrów. Żerowiska spuszczeli pospolitych wypełnione są przez walcowate ekskrementy oraz mączkę drzewną.

spuszczel uszkodzenia drewna

Rozwój larw spuszczela pospolitego jest dość długi. Trwa on od 3 do 6 lat. Idealna dla rozwoju larw spuszczela pospolitego wilgotność to od 25 do 50 %. Larwy spuszczela pospolitego lubią wysokie temperatury. Najlepiej rozwijają się, jeśli wynoszą one od 28 do 30 stopni Celsjusza. Przepoczwarzenie się spuszczela pospolitego następuje na końcu chodnika drążonego przez larwy. Trwa ono kilkanaście dni. Po upływie tego czasu osobniki dorosłe spuszczela pospolitego opuszczają drewno poprzez owalne otwory wylotowe. Życie osobników dorosłych spuszczela pospolitego trwa kilkanaście dni.

Spuszczel domowy – wykrywanie

Spuszczel pospolity wywodzi się z rejonu gór Atlas położonych w północnej Afryce. Jest to rejon znacznie cieplejszy i suchszy od Polski. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że spuszczel pospolity lubi ciepło. Objawia się to na kilka sposobów. Przede wszystkim spuszczel pospolity na terenie Polski nie występuje poza budynkami. Po drugie w Polsce spuszczel pospolity pojawia się głównie w wyższych częściach budynków na przykład na strychach i poddaszach. Po trzecie osobniki dorosłe spuszczela pospolitego pojawiają się głównie w najcieplejszych miesiącach roku, czyli w czerwcu, lipcu i w sierpniu.

Spuszczel pospolity ze swojego pierwotnego rejony występowania rozprzestrzenił się na wiele innych rejonów świata. Do większości z tych rejonów spuszczel pospolity trafił przeniesiony rzez człowieka wraz z drewnem, w którym żerował. Obecnie spuszczel pospolity występuje na terenie obu Ameryk, Północnych i południowych krańców Afryki, Europy, Azji, Australii oraz Nowej Zelandii. Spuszczel pospolity występuje głównie na terenach nizinnych.

Fumigacja eksportowa przeciw spuszczelowi pospolitemu

Powstrzymywanie rozprzestrzeniania się spuszczela pospolitego oraz innych gatunków szkodników drewna takich jak między innymi kołatek domowy i tykotek pstry na nowe tereny jest przyczyną dla której wprowadzony został standard ISPM 15 regulujący stosowanie drewna jako materiału opakowaniowego w również palet drewnianych w transporcie międzynarodowym. Dla spełnienia przez drewno wymagań standardu ISPM 15 konieczne jest poddanie go odpowiednim zabiegom, a następnie jego właściwe oznakowanie.

Spuszczel Pospolity groźny szkodnik drewna

Żerowanie spuszczela pospolitego odbywa się w drewnie suchym. Spuszczel pospolity potrafi całkowicie zniszczyć drewno w którym żeruje. Larwy spuszczela pospolitego wydzielają specjalne feromony, które wyczuwane są przez samice spuszczeli pospolitych. Samice spuszczela pospolitego składają kolejne jaja w drewnie w którym wyczuły ten feromon. Jeśli w drewnie żeruje wiele larw spuszczela pospolitego produkcja feromonów wzrasta. Samice spuszczela pospolitego również to wyczuwają i przestają składać jaja w miejscu, w którym liczebność larw jest na tyle wysoka, że może utrudnić to rozwój kolejnych.

W momencie, gdy samice spuszczela pospolitego przestają składać jaja w drewnie z powodu nadmiaru feromonów drewno jest już zazwyczaj bardzo zniszczone. Składanie jaj w tych samych miejscach oraz spore rozmiary i żarłoczność larw spuszczela pospolitego sprawiają, że mimo dość wolnego rozwoju potrafią w dość krótkim czasie doprowadzić do całkowitego zniszczenia budynków w których żerują.

Spuszczel pospolity zwalczanie

Rozwój larw spuszczela pospolitego trwa wiele lat. Jak wspominaliśmy najczęściej jest to od 3 do 6 lat, ale znane były również przypadki, gdy rozwój larw spuszczela pospolitego trwał nawet kilkanaście lat. Drewno jest dla larw spuszczela pospolitego za równo pożywieniem jak i schronieniem. Nie mają one żadnego powodu by je opuszczać w związku z czym podczas swojego rozwoju larwy spuszczela pospolitego przez cały czas pozostają wewnątrz drewna.

Stadium osobnika dorosłego spuszczela pospolitego trwa znacznie krócej. Jak wspominaliśmy trwa ono jedynie kilkanaście dni. Tak duża dysproporcja pomiędzy czasem trwania stadium larwy spuszczela pospolitego, a czasem trwania stadium osobnika dorosłego spuszczela pospolitego sprawia, że spuszczel pospolity musi zostać zwalczony podczas stadium larwalnego, gdy pozostaje on wewnątrz drewna. Jednocześnie jednak zwalczanie spuszczela pospolitego musi zostać przeprowadzone w taki sposób sposób, aby drewno nie zostało uszkodzone podczas zabiegów mających na celu zwalczanie spuszczela pospolitego.

Ten sam problem dotyczy zresztą wszystkich szkodników drewna technicznego. Z tego powodu nie istnieją wyspecjalizowane metody, których celem jest zwalczanie spuszczela pospolitego. Zwalczany jest on tak samo jak wszystkie inne szkodniki drewna technicznego takie jak na przykład kołatek domowy, tykotek pstry, czy miazgowiec parkietowiec. Drewno techniczne to drewno, z którego wykonane zostały budynki, budowle lub przedmioty.

Gaz na spuszczela

Ponieważ spuszczel pospolity poraża spore obszary drewna i pojawia się raczej w elementach budynków niż w przedmiotach zazwyczaj najodpowiedniejszą i najekonomiczniejszą metodą jego zwalczania, a tym samym metodą najczęściej stosowaną jest fumigacja fosforowodorem.

gaz na spuszczela

Podczas fumigacji fosforowodorem zaatakowany przez spuszczela pospolitego obiekt szczelnie przykrywany jest folią. Wewnątrz folii umieszczany jest gaz, który skutecznie zabija wszystkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego. Podczas trwającego od kilku do kilkunastu dni zabiegu zwalczanie spuszczela pospolitego fumigacją fosforowodorem nikt nie może przebywać wewnątrz obiektu. W związku z tym zwalczanie spuszczela pospolitego poprzez fumigacje fosforowodorem wiąże się z koniecznością wyprowadzki z miejsca w którym przeprowadzany jest zabieg zwalczanie spuszczela pospolitego poprzez fumigacje fosforowodorem na czas zabiegu zwalczanie spuszczela pospolitego przez gazowanie fosforowodorem.

Gazowanie spuszczela cena

To ile kosztuje fumigacja domu w którym jest spuszczel, ile kosztuje fumigacja kościoła w który jest spuszczel, ile kosztuje fumigacja zabytku w którym jest spuszczel lub fumigacja innego obiektu jest kwestią indywidualną dla każdego poddawanego zabiegowi gazowanie spuszczela pospolitego budynku. Uzależnione jest to od wielu czynników. Pierwszy z nich to wielkość budynku w którym odbywa się zwalczanie spuszczela fosforowodorem. Im większy budynek w którym będzie gaz na spuszczele tym droższe jest zwalczanie spuszczela pospolitego poprzez fumigacje fosforowodorem. Drugi z nich to konstrukcja budynku. Gazowanie spuszczela pospolitego w budynku o prostszej konstrukcji jest tańsze niż gazowanie spuszczela pospolitego w budynku wyposażonego w wieżyczki lub innym budynku o skomplikowanym kształcie. Na to ile kosztuje fumigacja domu ze spuszczelem wpływają też inne czynniki takie jak na przykład lokalizacja budynku poddawanego zabiegowi fumigacja na spuszczele. W zależności od przedstawionych czynników istnieją spore różnice dotyczące tego ile kosztuje fumigacja domu w którym żeruje spuszczel.

Żel na spuszczela

Jeśli mamy pewność, że porażone przez spuszczela pospolitego zostały jedynie pojedyncze elementy drewniane do których mamy łatwy dostęp możemy skorzystać z alternatywnej metody zwalczania spuszczela pospolitego polegającej na żelowaniu za pomocą żelu owadobójczego XILIX. Obecnie żelowanie żelem owadobójczym XILIX to druga najpopularniejsza metoda zwalczania spuszczela pospolitego, ale różnica w popularności pomiędzy żelowaniem żelem owadobójczym XILIX i fumigacją fosforowodorem nie jest duża.

Podczas zabiegu zwalczanie spuszczela pospolitego żelem owadobójczym XILIX porażone przez spuszczela pospolitego elementy drewniane pokrywane są żelem owadobójczym XILIX, który zabija larwy spuszczela pospolitego znajdujące się w ich wnętrzu.

żel na spuszczela

W przypadku obu tych metod toksyczne dla spuszczela pospolitego substancje wnikają w głąb drewna, a następnie zabijają larwy spuszczela pospolitego. W przypadku fumigacji substancją tą jest fosforowodór, a w przypadku żelowania żelem owadobójczym XILIX znajdująca się w składzie tego żelu permetryna.

To która z metod zwalczania spuszczela pospolitego będzie najodpowiedniejsza uzależnione jest od szeregu czynników. Po pierwsze uzależnione jest to od tego, jak duża część domu została zaatakowana przez spuszczela pospolitego. Gazowanie spuszczela pospolitego częściej stosowane jest w przypadku żerowania w wielu miejscach, a żelowanie w przypadku pojedynczych drewnianych elementów.

W przypadku pojedynczych belek pokrytych powłokami odpowiedniejsze może okazać się skorzystanie z usługi zwalczanie spuszczela pospolitego promieniowaniem mikrofalowym.

Nie są to oczywiście wszystkie czynniki wpływające na wybór metody zwalczania spuszczela pospolitego. W wyborze najbardziej optymalnej metody zwalczania spuszczela pospolitego warto zaufać pracownikom firmy oferującej usługę zwalczanie szkodników drewna, którzy bazując na swojej wiedzy oraz doświadczeniu dostosują rodzaj zabiegu mającego na celu zwalczanie spuszczela pospolitego oraz zakres zabiegu mającego na celu zwalczanie spuszczela pospolitego do konkretnego budynku w którym zostanie wykonana usługa zwalczanie spuszczela pospolitego żerującego w drewnie.

Metody stosowane w celu zwalczania spuszczela pospolitego są równie skuteczne w zwalczaniu wszystkich innych gatunków szkodników drewna technicznego takich jak na przykład kołatek domowy, zagwoździk fioletowy, trzeń walcowaty, trzeń długoryjki, krokwiowiec piłkorożny, pniakowiec piłkorożny, borodziej próchnik, bogatek wiejski, bogatek spiżowy, krócieć wielożerny, króciec wydłużony, króciec urzeźbiony, króciec czarny, zmorsznik czerwony, wyschlik grzebykorożny, tykotek pstry, wykarczak sosonowiec, kołatek uparty, kołatek rudonogi, butwiak owłosiony, czy miazgowiec parkietowiec.

Rozwój spuszczela pospolitego w przyszłości

Optymalne warunki rozwoju spuszczela pospolitego to rzadko występujące w naszym kraju 28-30 stopni Celsjusza. Z tego powodu larwy spuszczela pospolitego w Polsce rozwijają się znacznie wolniej od larw żyjących w optymalnych dla nich warunkach. Z drugiej strony klimat Polski staje się coraz cieplejszy w związku z czym panujące w Polsce warunki coraz bardziej zbliżają się do warunków optymalnych dla rozwoju spuszczela pospolitego. Prawdopodobnie z czasem ocieplanie się polskiego klimatu będzie postępować w związku z czym również tempo rozwoju larw spuszczela pospolitego, a tym samym liczebność spuszczeli pospolitych będą się zwiększać. Z tych samych przyczyn możemy spodziewać się zwiększania się częstotliwości występowania w

Polsce wielu innych gatunków szkodników, nie tylko szkodników drewna. W naszym kraju już pojawiło się wiele owadów w tym szkodników, które wcześniej występowały tylko w krajach w których panują wyższe niż w Polsce temperatury. Wejście do strefy Schengen, a także zwiększanie się imigracji do Polski z krajów znajdujących się poza nią sprzyjają przenoszeniu się szkodników wraz z drewnem i produktami spożywczymi. Ponadto ocieplanie się klimatu może sprawić, że owady, które obecnie występują głównie wewnątrz budynków coraz częściej mogą zacząć pojawiać się poza nimi, co zresztą już się dzieje w przypadku niektórych gatunków szkodników drewna. Jednocześnie liczebność rodzimych, dziko żyjących, nie zaliczanych do szkodników gatunków owadów w przeważającej ilości będzie spadać, a wiele z nich może w Polsce całkowicie wyginąć.

spuszczel pospolity

Zwalczanie Spuszczela Pospolitego

zwalczanie spuszczela

zwalczanie spuszczela pospolitego

Spuszczel pospolity – zwalczanie

Spuszczel pospolity, inaczej spuszczel domowy (Hylotrupes bajulus) jest chrząszczem gryzącym głównie martwe i suche drewno sosen, świerków, jodeł i modrzewi, ale może bytować także w innych gatunkach drzew. Czy ten niewielki, niepozorny robak jest w stanie wyrządzić znaczące szkody? Tak, co więcej uważa się go za największego szkodnika europejskich budowli. Jego larwy mogą żyć nawet do 7 lat, zanim osiągną postać dojrzałą. Spuszczel lubi szczególnie nasłonecznione konstrukcie drewniane, ogrodzenia, ale też meble z drewna. Niestety, potrafi szybko je zniszczyć i osłabić konstrukcję. Dlatego bardzo ważne jest zwalczanie spuszczela pospolitego.

Jak rozpoznać obecność spuszczela w drewnie?

Jeśli drewno jest silnie zaatakowane przez liczne osobniki, wówczas w jego konstrukcji można zauważyć kilkumilimetrowe otwory wylotowe, z których wysypuje się proszek, tzw. mączka drzewna. Ponadto działania spuszczeli można usłyszeć – ich żerowanie jest słyszalne szczególnie w gorące dni.

Jak przeprowadza się zwalczanie spuszczela pospolitego?

Szkodniki można zlikwidować przy pomocy gorącego powietrza lub nasączenia drewna substancjami toksycznymi. Gdy inwazja jest masowa, wówczas stosuje się zwalczanie przy pomocy gazów – musi jednak robić to wyspecjalizowana ekipa, gdyż używanie gazów wiąże się z ryzykiem zatrucia.

Jednak zamiast zastanawiać się, jak wytępić szkodliwe robaki, lepiej jest pomyśleć wcześniej jak nie dopuścić do zaatakowania przez nie drewna. W ramach profilaktyki lepiej jest wybierać do budowy drewno drzew liściastych, w innym przypadku trzeba nasączyć drewno substancją toksyczną dla szkodników, bo samo pokrycie desek warstwą ochronną to za mało. Budynek, który nie został zabezpieczony, co roku musi być poddawany kontroli. Każdy dach powinien być uszczelniony, a okna na strychu zaopatrzone w specjalne siatki ochronne. Warto wiedzieć, że spuszczel domowy może być przywleczony wraz z meblami o niepewnym pochodzeniu, dlatego należy unikać ich kupowania.

corneco-korniki

Spuszczel Pospolity

Spuszczel Pospolity

corneco-korniki

Czym jest Spuszczel Pospolity

Szkodnik rozprzestrzeniony w strefie umiarkowanej całej półkuli północnej, a więc w Europie, Afryce Północnej oraz na kontynencie azjatyckim.

Spuszczel nie występuje na wzniesieniach powyżej 1000 m.n.p.m. Pospolity jest w całej Polsce, najliczniejszy jednak na niżu w najcieplejszych regionach kraju.

Chrząszcze roją się od połowy czerwca do połowy sierpnia, najczęściej jednak w najgorętszych dniach lipca. W pomieszczeniach ogrzewanych mogą pojawić się także w zimę. Szkodniki wychodzą z drewna w najgorętszej porze dnia.

Jaja i larwy spuszczela pospolitego

Samica składa jaja w szpary w drewnie za pomocą teleskopowo wysuwanego pokładełka. Może ona znieść nawet ponad 500 jaj. Larwy lęgną się po kilki, kilkunastu dniach, żerując latami, powodując czasem znaczne szkody.

W jakim drewnie żeruje spuszczel pospolity

Spuszczel pospolity preferuje drewno miękkie takie jak sosna, jodła, świerk, o stosunkowo niskiej zawartości wilgoci, używane do konstrukcji budowlanych. Może zasiedlać również lasy, gdzie atakuje gałęzie martwych drzew, ale w Europie środkowej, w krajach śródziemnomorskich i w Afryce Północnej nie występuje już w naturalnych środowiskach, co jest wynikiem zmian klimatycznych, intensywnych wyrębów lasu i wypasów owiec.

Spuszczel Pospolity Zwalczanie

Spuszczel jest w Europie najgroźniejszym szkodnikiem budowli drewnianych i wszelkich innych urządzeń z drewna, które atakuje przez szereg pokoleń aż do całkowitego zniszczenia. Zdarza się, że już 10- letnie budynki zawalają się na skutek zniszczeń spowodowanych przez tego owada. Szczególnie zagrożone są konstrukcje dachowe, ponieważ spuszczel znajduje bardzo dogodne warunki rozwoju na gorących strychach.

Ochrona budynków oraz innych urządzeń i wyrobów z drewna przed spuszczelem polega na głębokim nasyceniu drewna preparatami o długotrwałym działaniu toksycznym.

 

TAGI: Spuszczel Pospolity, Corneco, białe larwy w drewnie, korniki we więźbie dachowej, Czarny chrząszcz