Archiwa tagu: Tykotek pstry

Tykotek pstry

tykotek-pstry

Tykotek pstry

(xestobium rufovillosum)

Występowanie

Tykotek pstry występuje w całej Europie, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Nowej Kaledonii i Algierze. W Polsce najwięcej jest go w okolicach charakteryzujących się wysoką wilgotnością powietrza.

Żerowanie

Tykotek pstry żeruje w drewnie olchy, buka, dębu i innych drzew liściastych, rzadziej iglastych.

Morfologia

Chrząszcze Tykotka pstrego osiągają długość od 5 do 9 mm. Są niemal czarne. Larwy tykotka są białe i długie na 10 mm.

Biologia

Chrząszcze tykotka pojawiają się od końca kwietnia do czerwca. Samice składają od 50 do 60 jaj. Okres wylęgu larw uzależniony jest od wilgotności otoczenia i temperatury. Trwa on od 3 do 5 tygodni. Na początku larwy tykotka żerują w powierzchniowych warstwach drewna, później również w części twardzielowej. Larwy tykotka drążą w drewnie okrągłe chodniki o średnicy 4 mm, które wypełniają ekskrementami i silnie ubitą mączką. Przepoczwarzenie larw następuje wiosną następnego roku. Cykl rozwojowy tykotka podobnie jak u wielu owadów uzależniony jest od warunków niemniej trwa on nie krócej niż 2 lata. Rozwój ten najszybszy jest przy wilgotności powietrza wynoszącej 80 % i temperaturze 20 – 25 stopni Celsjusza. Rozwój larw przyśpiesza działalność grzybów rozkładających drewno, które rozluźniają strukturę drewna i podwyższają jego wilgotność.

Wyrządzane szkody

Tykotek pstry to wyjątkowo groźny szkodnik drewna w zabytkowych budowlach, rzeźbach, ikonach i drewnianych sprzętach. Zasiedla zarówno drewno zagrzybione i nie zagrzybione. Wraz z upływem czasu jego ilość wzrasta aż do całkowitego zniszczenia drewna.

Zapobieganie i zwalczanie

Podstawowym sposobem zapobiegania wystąpieniu tykotka pstrego jest ochrona budynków przed zawilgoceniem. Aby trwale zabezpieczyć drewno konieczne jest jego nasycenie preparatami grzybo- i owadobójczymi. Dezynsekcję prowadzi się metodami fizycznymi i chemicznymi.