Archiwa tagu: Koszówka drobna

Koszówka drobna

Koszówka drobna

Koszówka drobna

Występowanie

Koszówka drobna występuje w południowej Europie. W Polsce pojawia się sporadycznie.

Żerowanie

Koszówka zeruje w nieokorowanych, obumarłych pędach dębu, jaku, jesiona, jabłoni, leszczyny, morwy wierzby, róży i innych drzew. Najczęściej atakuje wierzbę. W Polsce atakuje nieokorowane pręty wyrobów wikliniarskich.

Morfologia

Chrząszcze koszówki drobnej są ciemnobrunatne i długie na 3 do 7 mm. Silnie skrócone pokrywy nie pokrywają 1/3 końcowej części odwłoka. Jaja owalne, długie na 0,8 mm. Białe larwy osiągają długość do 7,5 mm. Charakterystyczną cechą larw jest silne wciągnięcie głowy do przedtułowia.

Rozwój

Chrząszcze koszówki drobnej pojawiają się od maja do sierpnia. Samice składają jaja na pędach roślin lęgowych. Koszówka może się też rozwijać partenogenetycznie. Maksymalnie samica może złożyć 38 jaj. Cykl rozwojowy trwa od 6 miesięcy do dwóch lat.

Wyrządzane szkody

Koszówka niszczy wyroby wikliniarskie. Może doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia.

Zwalczanie

W celu zwalczania koszówki impregnuje się wyroby wiklinowe lekko lotnymi insektycydami.