Archiwa tagu: kołatek zwalczanie

kołatek uparty szkodnik drewna

Kołatek uparty

Kołatek uparty – kołatkowate

Kołatek uparty  znany tez jako kołatek mieszkaniowy jest gatunkiem chrząszczy z rodziny kołatkowatych.

Gdzie żyje kołatek uparty ?

Kołatek uparty występuje na terenie całej Europy, a poza nią spotykany jest również na Kaukazie, na Syberii i na Dalekim Wschodzie.

Jak wygląda kołatek uparty ?

Osobniki dorosłe kołatka upartego osiągają od 4 do 4,5 milimetrów długości.  Są barwy czarnobrunatnej. Czułki kołatka brunatnego są 11 członowe. Ostatnie trzy człony czułków samców są dużo dłuższe niż jest to w przypadku samic.

Co je kołatek uparty ?

Larwy kołatka upartego żerują w bielu porażonym przez grzyby.

Jak przebiega rozwój kołatka upartego ?

Samice kołatka upartego składają swoje jaja w szczelinach w drewnie oraz w otworach wylotowych pozostawionych przez poprzednie pokolenia kołatków upartych. W związku ze składaniem jaj w takich miejscach możliwy i dość częsty jest rozwój wielu pokoleń kołatka upartego w tym samym kawałku drewna. Przepoczwarzenie kołatka upartego następuje jesienią, ale postaci dorosłe pozostają wewnątrz kolebek poczwarkowych przez całą zimę i opuszczają je dopiero wiosną.

Zagrożenia ze strony kołatka upartego

Kołatek uparty rzadko atakuje drewno budowlane, ponieważ zamieszkuje on tylko drzewa, w których wcześniej występował grzyb a jego wilgotność jest większa niż 20%. Własnie dlatego nie niszczy on obiektów i budynków drewnianych.