Ozonowanie Drewna

Czym jest ozon ?

Ozon to gaz będący jedną z odmian alotropowych tlenu. Cząsteczka ozonu składa się z trzech cząsteczek tlenu. Ozon ma przyjemny zapach przypominający zapach powietrza po burzy, ale przy wysokim stężeniu zapach ten jest ostry i drażniący. Ozon jest nietrwały i łatwo rozpuszcza się w wodzie.

Ozon a drewno

Wprowadzanie ozonu do drewna, wody lub powietrza nazywamy ozonowaniem. Podczas ozonowania ozon wchodzi w reakcje ze związkami organicznymi i powoduje ich degradacje. Ozon używany podczas ozonowania produkowany jest w generatorach ozonu. Ozonowanie drewna przeprowadzane jest w celu zwalczania grzybów i owadów żerujących w drewnie. Ozonowanie drewna to prosta, bezpieczna i skuteczna metoda zwalczania owadów żerujących w drewnie i grzybów. Ozonowanie drewna to stosunkowo nowa metoda. Przeprowadzane jest ono przede wszystkim w przypadku obiektów zabytkowych.

Jak przebiega dezynsekcja drewna za pomocą ozonu ?

Ozonowanie drewnianych obiektów przeprowadzane jest przy użyciu uszczelnienia z folii ogrodniczej. Ozonowany obiekt szczelnie opakowywany jest folią do której wtłaczany jest ozon produkowany w generatorach ozonu.

Kiedy nie należy przeprowadzać ozonowania drewna ?

Ozonowanie drewna nie powinno być przeprowadzane w przypadku obiektów polichromowanych, delikatnych i gumowych. Użycie Ozonu najlepiej sprawdza się w przypadku elementów wykonanych z czystego drewna.

Inne zastosowania ozonowania

Obok zwalczania grzybów i owadów w drewnie ozonowanie przeprowadzane jest również w celu miedzy innymi zwalczania roztoczy, alergenów i bakterii oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Ozonowanie często przeprowadzane jest również w pomieszczeniach inwentarskich takich jak stajnie, obory i kurniki, oraz magazyny warzyw i owoców i miejsca przetwarzania mięsa.

Niebezpieczeństwa związane z ozonowaniem

W dużych stężeniach ozon jest trujący i niebezpieczny dla człowieka. Z tego powodu miejsca w których przeprowadzane jest ozonowanie powinny być zabezpieczone przed osobami postronnymi. W trakcie dezynsekcji za pomocą ozonu należy też stosować detektory ozonu dzięki którym możliwe jest monitorowanie poziomu tego gazu.

Ozonowanie Drewna
5 (100%) 52 głos[ów]